Graficke pismenko Historie kostela sv. Filipa a Jakuba je známa od poloviny 14. století, gotická stavba však byla spolu se vsí vypálena během třicetileté války. Kostel se dočkal obnovy až na samotném konci 18. století. Kolem r. 1800 byl vystavěn do dnešní podoby v pozdním baroku s využitím zdiva původní gotické stavby. Masivní hranolová věž přiléhající od severu k presbytáři pochází z 1. poloviny 16. století.

 
Graficke pismenko Dnešní kostel na rozlehlé svažité návsi je jednolodní stavba s obdélnou předsíní při jižní a západní straně lodi. Ve věži se v patře nad sakristií nachází oratoř, která se polokruhovým obloukem otevírá do presbytáře.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení, především hlavní oltář, dva boční a kazatelna, je historizující z poloviny 19. století. Starší je barokní socha sv. Anny ze 17. století a obraz sv. Jana Nepomuckého v rokokovém rámu z 2. poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Filipa a Jakuba je nyní kostelem filiálním ve farnosti Zbiroh. Bohoslužby se tu konají jen jednou měsíčně v úterý.
 
Graficke pismenko Nad kostelem na návsi se nachází barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1744.

Text: historie
6.8. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2 K-O, Academia 1978, a informace farnosti Zbiroh)


OOO