Graficke pismenko První zmínka o obci pochází z roku 1012 v souvislosti s bitvou mezi českým knížetem Oldřichem (*? - † 9. listopadu 1034) a polským knížetem Boleslavem Chrabrým (*967 – † 17. června 1025). Obcí procházela významná Trstenická stezka, která byla důležitou obchodní spojnicí mezi Čechami a Moravou. První písemná zmínka o trpínském farním kostele pochází z roku 1349. Dne 4. listopadu roku 1350 žádal litomyšlský biskup Jan církevní vrchnost v Olomouci o přidělení zdejšího území k nově založenému biskupství litomyšlskému, čemuž bylo 12. dubna roku 1351 vyhověno. Později chybí zprávy o obci i kostele. Není jasné, zda byl v té době trpínský kostel ještě farní nebo již filiální. Po roce 1620 zřejmě pro nedostatek kněží byl již filiálním kostelem bysterské fary, kterým je dodnes. Po třicetileté válce se obyvatelé Trpína o kostel nestarali a v roce 1683 měl být pro špatný stav zbořen a ihned na jeho místě zahájena stavba nového kostela. Této zprávě ovšem odporuje letopočet z nápisu na portále, který udává rok 1673. Stavba byla dokončena roku 1689, kdy byl chrám v nynější podobě na I. adventní neděli posvěcen. Hlavní oltář byl zhotoven roku 1710. Po požáru v roce 1885 byl tvar šindelové střechy upraven. Nynější varhany byly postaveny roku 1840 varhanářem Františkem Svítilem z Nového Města na Moravě. Roku 1911 byla vyměněna cihlová dlažba pocházející z roku 1852 a kostel byl vymalován. Později byl kostel eletrifikován. Nynější kostelní zvony pocházejí z roku 1925. Za okupace byly zásluhou bysterského faráře d. p. Smejkala a místního starosty pana Boucníka zachráněny před zničením. Zvonice u kostela byla původně mnohem nižší a zvony byly umístěny hned nad klenutím. Ty se rozhoupávály provazy rovnou ze země. Zazděná okna ve staré věži svědčí o tom, že byla původně nízká a je tudíž oprávněná domněnka, že spodní část věže je původní ze starého kostelíka a kostelní loď zřejmě přiléhala až k věži.

Text: historie
7.8. 2015 - Luděk Vláčil - Zdroj: http://obectrpin.sweb.cz , http://www.trpin.cz