Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Graficke pismenko Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kařezu je nejmladší církevní stavbou na území okresu Rokycany. Pro jeho stavbu se rozhodli věřící z Kařeza, Cekova a Kařízku, kteří se v roce 1933 sdružili do Spolku pro postavení katolického kostela. Myšlenka na stavbu se objevila po první světové válce, když si věřící stěžovali na velkou vzdálenost mýtského kostela. Účelem spolku bylo tedy postavit, vybavit a udržovat kostel v  Kařeze. Největší úskalí představovalo získání peněz. Ty členové získali prostřednictvím sbírek, darů, členských příspěvků, z výnosu kulturních akcí a částečně si je i zapůjčili. Dřevo na stavbu zdarma dodali Josef Colloredo–Mannsfeld a arcibiskupské lesy v Rožmitále. Cement darovala Královodvorská cementárna a vagónem vápna přispěla firma Tomášek z Karlštejna. Královodvorská železárna věnovala ze zrušené nemocniční kaple oltář, zařízení do sakristie, lavice, klekátka a malovaná okna. Z darů pocházelo dále plátno pro vnitřní výzdobu kostela, obraz sv. Jana Křtitele, harmonium a množství drobných bohoslužebných předmětů. Díky pomoci plzeňského arciděkana Aloise Černého se členům spolku podařilo v Plzni koupit obraz sv. Jana Nepomuckého a zajistit renovaci obrazů pro hlavní oltář. Oltářní obrazy byly až do roku 1947 uloženy v plzeňském františkánském klášteře.

 
Graficke pismenko Kostel byl postaven podle plánů architekta Josefa Kunce z Berouna. Stavební práce byly zahájeny 19. července 1940 svozem ornice a o dva dny později byl vysvěcen základní kámen. V září 1940 již stály obvodové zdi a práce pokračovaly až do května 1942, kdy byly výnosem říšského protektora zakázány veškeré stavby, pro něž nebylo vydáno zvláštní povolení. Až po třetí žádosti mohla být v srpnu 1943 dokončena střecha, ale pak se práce opět zastavily. Teprve po osvobození v roce 1945 mohla stavba kostela pokročit. Byl celý omítnut a dokončen jeho interiér, zejména kazetový strop, dlážděné podlahy, vnitřní výzdoba a žebříkové schody na věž. Dne 14. května 1947 byl z Plzně přivezen hlavní oltář, který se skládá z pěti obrazů, sv. Anny, Josefa, Ludmily, Václava a Jana Nepomuckého, a o dva dny později se uskutečnila kolaudace. Členové spolku se ještě pokoušeli vybudovat v Kařeze hřbitov, to se jim však již nepodařilo. I po rozpuštění spolku na konci roku 1954 se věřící o svůj kostel starali a sami si financovali opravy. Dne 16. prosince 1956 byl vysvěcen zvon o hmotnosti 32,5 kg. Maďarský nápis na něm svědčí o tom, že byl roku 1929 odlit v Budapešti původně pro některý hřbitovní kostel nebo kapli.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kařezu je prostou, neorientovanou stavbou s kněžištěm na jihovýchodní straně. Ze vstupního průčelí vyrůstá hranolová věž krytá jehlancovitou střechou. Nyní je filiálním kostelem farnosti Rokycany. Sobotní bohoslužba se v něm koná jednou měsíčně.

Text: historie
1.8. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací farnosti Rokycany)