tvrz Neprobylice

Hrádek (Horní tvrz)

Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Pověst

5.6.2012 17:51 Edík
Tvrz vlastnil hodný a spravedlivý rytíř, který byl svého času povolán na vojenské tažení proti Turkům. Po jeho odjezdu z tvrze se jeho ženě narodilo pět kluků , kterých ale ona se zbaviti chtěla a to buď z pohnutí mysli či proto , že jen holčičku chtěla . Nevěděla co s tolika potomky a jak mezi ně v dospělosti majetek rozdělit a proto k hrůznému činu povolala bábu Kuklici,která jediná o jejich narození věděla a která je odstranit měla utopením v Bakovském potoce.Bába s novorozeňaty v nůši šla navečer k potoku, ale potkala Neprobylického ratíře ,který se právě z voj. výpravy vracel a na jehož otázku řekla, že jde utopit pět štěňat a za žádnou cenu mu je ukázat nechtěla , řkouce , že slepá a nemocná jsou . Tu se však z nůše ozval dětský pláč a když družiníci z nůše plachtu odstranili, hledělo na pána pět kloučků .. Bába kuklice vše prozradila a po hostině pořádané na počest návratu rytíře , byla jeho žena v žalář uvrhnuta a k smrti hladem odsouzena.Bába,jež jako p s y kluky utopit chtěla , na hranici skončila a rytířův rod , který tvrz opustil a syny vychoval v nedalekém dvoře Byseň dále nesl jméno Pětipeský. Tolik zkrácená verze pověsti z lidových tradic Smečenska a Slánska .

Tvrz v Neprobylicích po základní rekonstrukci

2.4.2008 23:26 Jaroslav Valečka
Dobrá zpráva z Neprobylic.V poslední době byla ukončena základní rekonstrukce tvrze. Po vyčištění a sanaci sklepů byla opravena koruna obvodové zdi, vztyčen krov a položena krytina. Východní zeď byla opravena a byly k ní přizděny opěrné pilíře.

3.10.2008 15:50 Vašek
Dobrý den pane Valečko. Je to vynikající zpráva. Vašek Potůček z Kladna

9.7.2006 00:00
tvrz má novou střechu

23.2.2004 00:00
podle informací místních obyvatel koupil tvrz nějaký podnikatel z Prahy. Ten ji prý plánuje obnovit do původního stavu, potom v ní snad má být galerie nebo podobné výstavní prostory ("chce tam pak mít nějaký obrazy nebo co" :-)

19.9.2007 21:10 olí
Tvrz je dnes již v rekonstrukci, má novou střechu a postupně probíhají stavební úpravy.