tvrz Neprobylice

Hrádek (Horní tvrz)

Graficke pismenko Ves Neprobylice se připomíná poprvé r. 1316, kdy se tu uvádí Michal z Neprobylic. První přímá zmínka o zdejší tvrzi, které se říkalo Hrádek, je až z r. 1552, kdy na ni Jiří Neprobylický z Neprobylic při sňatku daroval své manželce 200 kop grošů. Vznik tvrze však spadá zřejmě již do 14. století. Je doloženo, že již roku 1527 koupil Horní tvrz Václav Pětipeský z Chýš a Egerberka na Blahoticích. V r. 1393 byly Neprobylice spojeny se sousedními Kutrovicemi, poněvadž tehdy se jejich majitel Zdislav psal též z Kutrovic. R. 1397 byly Neprobylice rozděleny ve dva díly. Horní část vsi s dvorem měl Zdislavův syn Hašek a dolní část se dvěma dvory Pecha či Petr z Neprobylic.

 
Graficke pismenko Později držel horní část Neprobylic s tvrzí Hrádkem Jan Psík z Vítova, jehož rod tu sídlil až do r. 1560. Potom byli jejich majiteli Václav Suchan, Kateřina Kubínová a Václav Kohout ze Slaného. Ti je v r. 1571 prodali Václavu Pětipeskému z Chýš a Egerberka na Blahoticích za 1260 kop grošů českých. Ten přikoupil r. 1572 od Mikuláše Kozelky z Hřivic také dolní část vsi, kde byla v té době rovněž tvrz a dva dvory, a tím byla celá ves opět sloučena. V letech 1587–1588 přestavěl Václav Pětipeský horní tvrz Hrádek v renesančním slohu, zatímco dolní tvrz nechal zpustnout.
 
Graficke pismenko Nástupcem Václava Pětipeského byl od r. 1602 jeho syn Odolen starší, jemuž byly Neprobylice s tvrzí Hrádkem a dvorem po bělohorské bitvě zkonfiskovány a prodány r. 1623 Jaroslavu Bořitovi z Martinic na Smečně. Tvrz Hrádek přestala být sídlem vrchnosti a nadále sloužila jen pro hospodářské účely. Stávala při dvoře v horní části vsi na návrší nad potokem. Z tvrze jsou zachovány pouze valeně klenuté sklepy a zdi, které se staly součástí ovčína, zřízeného zde na počátku 20. století, i s dvojicí půlkruhových neokosených portálků pod přístupovým schodištěm a deskou, na níž je letopočet 1588, znaky Václava Pětipeského a jeho manželky Isoldy Vojkovské z Milhostic a nápis o přestavbě tvrze.
 
Graficke pismenko Tvrz je v současnosti v soukromém vlastnictví a postupně prochází rekonstrukcí.

Text: historie
9.11. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (III – Sev. Čechy); Anděl, R., Dr. CSc., Fiala, Z., prof. Dr. DrSc., Hosák, L., prof. Dr. DrSc., Pavel, J., Doc. Dr. DrSc., Janáček, J., Dr. DrSc., Kotek, L., prom. hist.; Nakl. Svoboda, Praha 1984