Graficke pismenko Po získání chvalské tvrze a dvora r. 1652 zřídili jezuité při tvrzi kapli sv. Anny, která sestávala ze čtyřbokého presbytáře s valenou klenbou a o málo větší lodi s klenbou křížovou. Kaple se od r. 1695 stala dokonce centrem farnosti, která od r. 1711 vedla i matriku. Do té doby byla totiž duchovní správa Chval i sousedních Svépravic vykonávána ze sousedních Dolních Počernic, které měly již od r. 1384 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

 
Graficke pismenko J po zrušení jezuitského řádu byla za působení pátera Josefa Jana Pánka v letech 1793-1794 provedena přestavba zámecké kaple sv. Anny na kostel sv. Ludmily. Přestavba byla provedena tak, že původní loď kaple byla změněna na presbytář kostela a k probourané jižní stěně kaple byla přistavěna větší loď kostela s klenutým stropem a dvěma širokými okny po každé straně. Přistavěn byl také kůr s varhanami. V nové lodi byly zřízeny tři oltáře: hlavní sv. Ludmily, po levé straně sv. Jana Nepomuckého a po pravé boční oltář sv. Václava. Obrazy na oltářích jsou dílem církevního malíře Viléma Kandlera z roku 1880.
 
Graficke pismenko V r. 1825 byla k průčelí kostela přistavěna zvonová věž v novorománském slohu. Dva zvony o váze tisíc a 500 kg nechala v pražské zvonařské dílně Karla Bellmana ulít vdova po chvalském mlynáři Antonínu Rybovi. Věž však nebyla způsobilá nést tak těžké zvony a proto byly zavěšeny až r. 1875 po její přestavbě. Během 1. světové války však byly zrekvírovány pro válečné účely a zničeny a stejně dopadly i nové zvony, které byly pořízeny r. 1923 ze sbírek věřících ve zvonařské dílně Arnošta Diepolta v Praze. Ty byly sňaty r. 1942 za 2. světové války. Současné zvony byly pořízeny r. 1947 z Fondu národní obnovy.
 
Graficke pismenko Kostel byl celkově obnoven v letech 1997-1999 a nyní je farním kostelem pro farnost Chvaly.

Text: historie
13.8. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací Úřadu městské části Praha 20 na tabulích naučné stezky)