Městisko

zaniklé město u Vícova

Graficke pismenko Samotné Městisko se nalezne lehce. Buď pořád rovně cestou od Vícova, kdy asi po 500 m začnou po levé straně valy a za studánkou odbočuje cesta vlevo do lokality. Pokud půjdete od toku Okluky, tak přes říčku vede dřevěný most pro pěší a cesta s brodem. Po 100 m dojdete opět k cestě u studánky. Samotná lokalita je jakoby rozdělena na dvě části. Dvě plošiny, kdy v obou je mnoho význačných propadlin. Nejzajímavější je val u hlavní cesty, který opravdu dominuje svojí velikostí. Osobně mě však zaujalo hlavně malé skalisko v západní části, které není archeology popsáno. Přitom nese jednoznačně náznaky záseků pro trámoví a plocha je místy rovně upravena. Od cesty je vzdáleno asi 5 m a za ní je zase vylámaná skála s pravoúhlými stěnami. Nahoře nad ní lze vidět skládané kameny, na které navazuje zemina. Zde bych viděl prostor pro bránu. Nejsem odborník, ale pokud bylo na skalisku vybudováno strážní místo, bylo uděláno skvěle. Hned naproti přes údolí Okluky s tehdejším rybníkem byl hradní palác Ježova hradu. Když si odmyslíme stromy, je celé údolí jako na dlani stejně jako přístupová cesta. U ní je níže hned u cesty od zmiňovaného místa zajímavá, jakoby ve skalisku vytesaná puklina, dnes trochu zanesená zeminou (asi šířky 30 cm, délky 1 m). Prostor jihovýchodní části se dnes ztrácí v mýtině, kde zaniká i lesní cesta, která měla pokračovat k severu. Východní část je tak velmi nepřehledná.

 
Graficke pismenko Protože se místo nachází v prostoru vojenského újezdu Březina, je nejlépe zjistit aktuální informace. Od roku 2011 se prostor ohraničený od Hamerských rybníků, údolím Okluky s cyklostezkou, Repešským žlebem, dále až do Repech a lesní část od této hranice považuje za zpřístupněný (viz Výnos č. 4/2011 - zpřístupněné a režimové části vojenského újezdu ze dne 29.11.2011)
 
Graficke pismenko Do níže uvedených prostorů je vstup časově omezen na pátky, soboty, neděle a státem uznané svátky v období od 1. ledna do 31. prosince takto: -pátek od 15:00 hodin do 21.00 hodin -soboty, neděle a státem uznané svátky od 07.00 hodin do 21.00 hodin.
 
Graficke pismenko Volný vstup do přístupných částí vojenského újezdu s časovým omezením není v těchto dnech vázán na povolení ke vstupu a vjezdu. Vstup je povolen pouze pro pěší.

Text: popis
28.6. 2015 - Ivo Rozehnal - popis z místa - a http://www.vojujezd-brezina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1412&id=1149


OOO