Chyba DB: Illegal mix of collations for operation 'concat' SELECT v.uid, v.vtitl, v.vpopis, v.vurl, v.hid, CONCAT( DATE_FORMAT(v.datum,'%m/%Y '), k.jmeno,' ', k.prijmeni), v.id FROM obj_video AS v LEFT JOIN klienti AS k ON k.id = v.uid WHERE v.status >='1' AND v.hid = '12289' ORDER BY v.datum DESC

synagoga

Trenčín

Graficke pismenko První židé jsou v Trenčíně vzpomínáni již ve 13. stol. V 17. století se přistěhovala početná židovská komunita z Moravy. Židovská škola v Trenčíně existovala už v roce 1736 a roku 1760 tu fungoval samostatný rabínský úřad. V roce 1781 je v Trenčíně poprvé zmiňována synagoga. Po velkém požáru města v roce 1790 byla postavena nová synagoga, která byla roce 1873 rozšířena. Na počátku 20. století tvořilo židovské obyvatelstvo čtvrtinu obyvatel města a stávající prostory synagogy přestaly dostačovat potřebám komunity. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě současné synagogy. Ta byla postavena v roce 1913. Projektoval ji berlínský architekt Dr. Richard Scheibner, rodák z Trenčína. Výstavbu provedla trenčínská stavební firma Fuchs a Niegreisz. Stavební plány z roku 1912 jsou dnes uloženy ve státním okresním archívu v Trenčíně. V úterý 23. září 1913 byla synagoga slavnostně otevřena a vysvěcena. Synagoga byla využívána místní židovskou komunitou, čítající okolo 200 členů, až do počátku 2. světové války. V roce 1941 ji poškodili a zneuctili příslušníci trenčínské nacistické organizace Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovy gardy. V letech 1945–1948 byla provedena první generální oprava financovaná ze sbírek. Od roku 1951 převzal synagogu stát a začala sloužit jako sklad oděvů. V tomto období byla narušena statika objektu. V letech 1974–1984 musel být opraven. V roce 1990 byla v zadní časti obnovena malá modlitebna. V roce 1993 byla vrácena do majetku svazu židovských náboženských obcí. Dnes jsou hlavní prostory synagogy využívány jako příležitostná výstavní a koncertní síň.

Text: historie
29.6. 2015 - Luděk Vláčil - Zdroj: https://sk.wikipedia.org , http://www.trencin.sk