Graficke pismenko V oblíbené turistické osadě Rejvíz v Jeseníkách stojí kostel Jména Panny Marie. Postaven byl v letech 1808-1809 v klasicistním slohu. Zásluhu na jeho stavbě měl frývaldovský děkan a biskupský komisař Johann Rother, který vymohl povolení od vratislavského biskupa Josefa Kristiána Hohenloha. Ten dokonce poskytl veškeré stavební dřevo. Samotná stavba byla řešena formou sbírky. Původní záměrem byla jen kaple, ale štědří dárci umožnili postavit menší kostel. Od roku 1814 byl lokální, ale již roku 1876 se stává farním. Po r. 1973 se stal opět filiálním. Od roku 2001 je veden jako kulturní památka.

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní budova z lomového kamene. Nad vstupem je věž zvonice, která je ukončena jehlancovou střechou. Vstup je centrální a kostel je klasicky rozdělen do tří částí. V čelní straně jsou tři kamenné desky s německými nápisy. Interiér má hodnotný mobiliář z 19.století, jsou zde varhany (v pořadí již třetí), sochy slezských sochařu otce a syna B.a R. Kutzerů z nedalekého Horního Údolí či dílo malíře R.Templera. V roce 2011 proběhla rekonstrukce střechy (trámy a břidlicová krytina).
 
Graficke pismenko Za kostelem je asi po 100 m v loukách starobylý hřbitůvek. Vedle kostela stojí lidová budova, původně fara, dnes muzeum Tkalcovna.

Text: historie
24.6. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroj článku - infomateriál ve skříňce u kostela