Graficke pismenko Kromlech je pojem keltského původu a označuje jeden z typů megalitických objektů jako jsou menhiry, dolmeny apod. Kromlech je v podstatě kamenný kruh tvořený uměle vztyčenými kameny, v jehož středu bývá velký ležatý kámen s případně upravenou vodorovnou plochou. Může mít i tvar elipsy nebo neuzavřeného kruhu. Kromlechy jsou typické pro nepřístupné vrchoviny Skotska a pro ostrovy na sever od něj. Méně často se vyskytují v Bretani, jižní Francii nebo za Pyrenejemi. Nejznámější monumentální kromlech Brodgar se nachází na Orknejském souostroví.

 
Graficke pismenko Skutečný účel kromlechů se badatelům dosud nepodařilo objasnit. Archeologové považují za nejpravděpodobnější, že šlo o vymezení posvátného okrsku a rituálního shromaždiště pro náboženské a jiné příležitosti v řidčeji obydlených lokalitách. Jejich průměr totiž většinou nepřesahuje 20 metrů. Kromlechy kromě sakrálních účelů nepochybně sloužily pro astronomická pozorování a vzhledem ke svému tvaru též k léčebným účelům jako zdroj dnes neznámé zemské energie.
 
Graficke pismenko Kromlech v Zichovci byl vybudován roku 2010 jako replika prehistorických kruhů. Nachází se v kraji, který byl v minulosti Kelty osídlen, a představuje formu návratu k tradicím a zájmu o ně. Je jedním z vrcholů trojúhelníku tvořeného nedalekými místy proslulými jako zdroj zemské energie. Těmi dalšími jsou menhir Kamenný pastýř u Klobuk a zejména nedostavěný klášterní chrám klarisek v Panenském Týnci.
 
Graficke pismenko Zichovecký kromlech tvoří 13 kamenů pocházejících ze tří různých lomů. Největší je středový kámen ze spilitu o hmotnosti 13 tun, který pochází z lomu u Družce na Kladensku. Z téhož lomu pocházejí i další dva velké kameny na severní a jižní straně. Tři bazaltové kameny byly dovezeny z lomu u Měrunic v západní části Českého středohoří. Všechny ostatní kameny jsou tvořeny ryolitem, dříve nazývaným porfyr, a pocházejí z lomu u Malých Žernosek. Celková hmotnost všech kamenů představuje 47,7 tuny.
 
Graficke pismenko Zichovecký kromlech je umístěn v malebné lokalitě za okrajem obce na louce zvolna se svažující k rybníku, napájenému místním potokem. U objektu se nachází informační tabule a odpočívadlo.

Text: historie
26.6. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: cs.wikipedia.org a místní informační tabule)


OOO