Graficke pismenko Novorománský kostel sv. Prokopa v Budiměřicích postavil v letech 1879-1881 poděbradský stavitel J. Kalous. Je to obdélná jednolodní orientovaná stavba s půlválcovou apsidou pro presbytář. Z jihu i severu k apsidě přiléhají půlkruhové přístavky jako sakristie, zatímco západnímu průčelí dominuje štíhlá hranolová věž s jehlancovitou střechou. Vnitřní vybavení pochází vesměs z doby stavby, oltářní obraz je dílem církevního malíře Viléma Kandlera (1816-1896).

 
Graficke pismenko Budiměřice měly gotický kostel téhož zasvěcení již v době první písemné zmínky z r. 1374, ten byl však za třicetileté války vypálen. Kolem r. 1700 byl sice obnoven, ale po požáru r. 1803 se stavba rozpadla. Současný kostel nebyl postaven na jejím místě, nýbrž na zelené louce na tehdejším okraji obce. Vlivem rozrůstající se zástavby však nyní stojí téměř v centru. Jeho okolí je upraveno na hezký park.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Prokopa je filiálním kostelem farnosti Nymburk, bohoslužby se tu konají pravidelně, avšak jen jednou měsíčně. Příležitostně je využíván také pro kulturní akce.

Text: historie
14.6. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: informace u vchodu a Umělecké památky Čech 1 A-J, Academia 1977)