Graficke pismenko Vesnice Cholina se poprve připomíná ve výčtu majetku olomoucké kapituly v roce 1131. Ve středověku zde sídlil rod z Choliny, který tu vlastnil opevněný dvorec. Nejslavnějším z rodu byl ve 13.století jistý Adam z Choliny, který měl založit hrad Grünberk, dnešní Stražisko v údolí Romže na Konicku a též tvrz v samotné Konici, po které se později tituloval. V roce 1376 jeho syn Sulík z Konice Cholinu prodává Bohušovi ze Slavoňova. Tento dvorec s Bernardovým rybníkem získává Martin z Choliny spolu se sestrou Markétou. Po smrti Martina připadá opevněný dvorec „ležící poblíž kostela naproti dvoru zádušnímu" markraběti Joštovi. Ten jej záhy věnuje roku 1382 Hereši z Krakovce. Dalšími majiteli jsou farář Vykéř z Choliny (1383), Slávek z Křenovic, a nakonec premonstránský olomoucký klášter. Že tvrz stávala v místech pozdější fary potvrzuje listina faráře Varadia z roku 1716, kdy uvádí její popis. Součástí tehdejší fary na dvorci byla i původní mohutná středověká věž, která stávala nad tehdejší hlavní farní branou.

 
Graficke pismenko V letech 1733-34 se na jeho místě staví nová barokní farní budova, někdy též zvaná zámeček.

Text: historie
10.8. 2015 - Ivo Rozehnal - použitý zdroj - web turistika.cz a lideazeme.cz


OOO