Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko První zmínky o vsi Žalkovice pocházejí z roku 1221, kdy ji moravský markrabí Vladislav Jindřich daroval klášteru na Velehradě. První zmínka o žalkovickém kostele je již ze 14. století. Roku 1643 byl starobylý kostelík vypálen švédskými vojsky i s celou vesnicí. Později byl opraven a v roce 1647 arcibiskupským administrátorem slavnostně konsekrován. Roku 1871 byl v Olomouci přeléván prasklý zvon, který se nazývá sv. Mikuláš a v kostele slouží dodnes. Do roku 1874, kdy byla zřízena samostatná duchovní správa, spadaly Žalkovice pod Břest. Počátkem 20. století se uvažovalo o stavbě nového kostela, to však překazila 1. světová válka. V letech 1927-1928 byl kostel rekonstruován a byl také vysvěcen hlavní oltář. Rekonstrukce interiéru proběhla v roce 1964 a bylo nainstalováno elektrické zvonění. Dne 12. dubna 1989 v důsledku zkratu kostel částečně vyhořel a muselo být zavedeno nové elektrické vedení. Dne 27. 8. 1999 proběhlo slavnostní svěcení dvou nových zvonů.

Text: historie
12.6. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.zalkovice.cz