Graficke pismenko První zprávy o Jarpicích pocházejí z roku 1318. Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1720. Vystavěna je v barokním stylu. V kapličce byl umístěn malý zvon, který dostal název Urban. Ten však byl již v roce 1738 ukraden (takže krádeže v kostelech a kaplích není až současná specialita). Roku 1772 vytryskly pod kapličkou prameny a stavbu značně poničily. Roku 1782 však byla kaplička opravena. V tomtéž roce nahrazena původní socha sv. Jana Nepomuckého novou sochou z kmetiněvského kostela. V r. 1994 byla tato socha ukradena. Beze stopy zmizela včetně oltáře. Kaple sv. Jana Nepomuckého byl opravena roku 2009. Majitelkou kaple je paní Váňová, které je již osmdesát let. V současné době však kaple zase začíná chátrat.

Text: popis
23.5. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: DOBNER, Libor. Jarpice pod panstvím Kinských. Slánské listy, 2003, roč. 11