Hlavní obrázek místa
vstupní průčelí zámku
© Pavel Zany Komárek 8/5/2004
Graficke pismenko Pod jménem Pilica byl nejprve znám hrad Smolen patřící rodině Pileckých erbu Topor. Ti nedaleko od něj založili městečko Nowa Pilica. Roku 1570 hrad i městečko koupil krakovský biskup Filip Padniewski a v závěti jej odkázal svým příbuzným. Ti již na starém hradě nesídlili a někdy před rokem 1610 postavili nad městečkem pozdně renesanční zámek. Ten po roce 1636 velký podkomoří koruny Stanisław Warszycki významně rozšířil a obklopil jej bastionovým opevněním. Ani to však nepomohlo roku 1655, kdy zámek dobyli Švédové, stejně jako během severských válek na počátku 18. století. Roku 1731 koupila zámek Maria z Wesslów Sobieska a přestavěla jej podle francouzské ...
Pavel Zany Komárek, 22.5. 2004

  popis

  Zámek je jednopatrová renesančně-barokně-klasicistní budova jejíž čtyři křídla obklopují stísněné nádvoří. Vstup byl sloupovým portikem před jihovýchodním křídlem. Čestný dvůr uzavírala po stranách ve větší vzdálenosti od hlavní budovy dvě hospodářská křídla. Celek je obklopen obdélníkem (170x300 metrů) fortifikaci s bastiony v nárožích a uprostřed delších stran. Z nich se nejlépe dochovala dvojice při severozápadním čele.
  Zany, 18.4. 2009
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Polsko
  śląskie