Graficke pismenko Barokní kostel sv. Anny v Kostelci nad Orlicí obklopený hřbitovem stál původně mimo město, dnes se nachází v Tyršově ulici nedaleko od centra východním směrem. Na jeho místě v polích za městem byl již v roce 1572 založen hřbitov s kaplí. Současný kostel vznikl v letech 1685-1691 v barokním slohu a za finančního přispění tehdejšího majitele kosteleckého panství hraběte Františka Karla Záruby z Hustířan. Právě tato donace a blízkost tzv. starého zámku vedla k tomu, že v soudobých pramenech byl kostel označován jako zámecký. Iniciátora stavby a jeho manželku Maxmiliánu Terezii z Ugarte připomíná alianční erb nad vchodem do kostela.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Anny je jednolodní chrámovou stavbou s dvěma věžemi v západním průčelí, východní průčelí zakončuje pětiboký presbytář. Exteriérová a nijak bohatá výzdoba je ve stylu raného baroka, zajímavější je interiér s hlavním oltářem a obrazem sv. Anny (1845) doplněný čtyřmi vedlejšími oltáři s bohatou řezbářskou výzdobou. Na hlavním oltáři a pamětní desce v sakristii se opět můžeme setkat s erbem hrabat Zárubů z Hustířan. Iniciátora přestavby kostela Františka Karla Zárubu připomíná i mramorový náhrobek s latinským nápisem umístěný v presbytáři, cínová rakev s ostatky jeho manželky Maxmiliány Terezie z Ugarte je uložena v nepřístupné kryptě.
 
Graficke pismenko Poslední významná oprava kostela proběhla v roce 1903, kdy byly interiéry obohaceny o drobné prvky ve stylu secese, fasády byly obnoveny naposledy v roce 1986. Okolní hřbitov se především v bezprostřední blízkosti kostela může pochlubit několika zajímavými náhrobky z dílen předních sochařů (St. Sucharda). Po stranách vchodu do kostela jsou umístěny náhrobní desky kosteleckých duchovních a hraběcích úředníků, pozoruhodná je také honosná hrobka továrnické rodiny Seykorů u jižní zdi kostela obehnaná litinovou mříží.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Anny je na seznamu kulturních památek veden od roku 1958, pod památkovou ochranu spadá i ohradní zeď hřbitova se vstupními branami, kaple sv. Floriána v jihovýchodní části hřbitova a dvě rodinné hrobky (rodiny Dostálovy a Albertovy). Kostel dnes v rámci církevní správy spadá pod děkanský kostel sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí a bývá přístupný jen výjimečně, pravidelné bohoslužby se konají pouze 2. listopadu, příležitostně pak při církevních pohřbech.

Text: historie
22.5. 2015 - Pavel Vlach (s použitím webu farnosti Kostelec nad Orlicí a materiálů Národního památkového ústavu)


OOO