Graficke pismenko Obec Cholina se nachází v okrese Olomouc přibližně 5,5 km jihozápadně od Litovle. Na okraji obce vás přivítá uvítací cedule v hanáčtině, v nářečí, které je jedním z nejzachovalejších a také nejodlišnějších u nás. Na ceduli stojí: Vitéte v Choleně - rodné obce stréčka Křópala (Vítejte v Cholině - rodné obci strýčka Křoupala). V centru obce stojí budova bývalého statku, v níž je dnes obecní úřad. Na jeho dvoře se v prvním patře nachází Hanácké muzeum.

 
Graficke pismenko Vstup do muzea stojí 30 Kč. Na návštěvu se musíte domluvit předem telefonicky. Provede vás opravdu zasvěcená paní správkyně, která provází muzeem již 15 let. Výklad je, pro lepší autentičnost, v hanáčtině. Muzeum je ve třech prostorných místnostech a dnes obsahuje asi 1200 předmětů z běžného života na vesnici v nepříliš vzdálené minulosti. K  zajímavým exponátům patří například vesnické dřevěné dělo, které sloužilo při různých oslavách. Je zde také cenná opona ze zdejší Záloženské dvorany, která byla zhotovena roku 1924. Najdeme zde nejrůznější historické písemnosti, kroje, uniformy nebo archeologické nálezy z obce a okolí. Zajímavá je také část sbírek známého cestovatele Emila Holuba, ukázka školní třídy a různé nařadí a náčiní. Část expozice je věnována také Valentinu Šindlerovi (1885-1957) a Václavu Šindlerovi (1893-1952) nejslavnějším cholinským rodákům, kteří působili v Brně a vytvořili ve své době velice populární hanácky hovořící duo stréček Křópal a Jozéfek Melhoba. Křópalovy glosy vycházely nejprve písemně, později v rozhlase i na jevišti. Křópal hrál i ve slavných barrandovských filmech jako například Kantor Ideál (1932) nebo Na Svatém Kopečku (1934).
 
Graficke pismenko Ukázka hanácky psaného textu:
 
Graficke pismenko Mlôvim a pišô po hanáckô, jak mně hôba narustla, nehledéte za tem prosim žádny zly ómêsle. Máte-lê problém hanáckê psanymô textô rozômět, vězte, že se na ňé dá rêchlo zvêknót, tak jak se dá zvêknót na slovenščênô. Ešlê se Češi a Slováci dokážó bez obtiži domlôvit, třeba bê každé psál ve svym jazêkô, pak to ôrčêtě pude aji česko-hanáckê. Pěkné deň přeje Stréček Křópal. Česky psaný překlad: (Mluvím a píši po hanácky, jak mně huba narostla, nehledejte za tím prosím žádné zlé úmysly. Máte-li problém hanácky psanému textu rozumět, vězte, že se na ně dá rychle zvyknout, tak jako se dá zvyknout na slovenštinu. Ještě se Češi a Slováci dokážou bez obtíží domluvit, třeba by každý psal ve svém rodném jazyce, pak to určitě půjde i česko-hanácky. Pěkný den přeje Strýček Křópal.)

Text: turistické
5.6. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://muzeum.obeccholina.cz/, http://brno.idnes.cz, http://cs.wikipedia.org a další