Graficke pismenko Na nároží nynějších Wilsonovy a Divadelní ulice byl v letech 1879 - 1880 postaven dům, podle návrhu architekta Antonína Wiehla. Dům stavěl pro svého bratra Josefa Wiehla, profesora lesnické školy. Jedná se novorenesanční slánský skvost, jednopatrový dům se sgrafitovou výzdobou. Sgrafita nad oknem v levé části domu připomínají stavebníka heraldickými motivy. Jedná se o zeměměřičské náčiní, sáhovku a úhelník. Uvnitř vstupní haly, hned za vstupními dveřmi je v mozaice zhotovený latinský nápis SALVE, česky „buď zdráv“. V roce 1940 byla sgrafitová výzdoba opravena a očištěna. Další oprava následovala roku 1977, kdy restaurátorské práce provedl Alois Tintěra. Poslední opravy v roce 2002 provedl restaurátor Lubomír Zeman

Text: popis
8.5. 2015 - Vítek Pavel – zdroj: POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980