Graficke pismenko Starobylá obec Úhonice je připomínána již r. 1143 v majetku strahovského kláštera premonstrátů. Severojižním směrem jí prochází silnice II/101 v úseku mezi Unhoští a Rudnou, turisticky značené cesty ani železniční trať tu nejsou. Obcí však projíždějí autobusy pražské příměstské dopravy na lince mezi konečnou stanicí metra B ve Zličíně a Unhoští.

 
Graficke pismenko Jižnímu okraji obce dominuje novorománská stavba kostela s hranolovou věží a s barokní farou v sousedství.

Text: turistické
5.5. 2015 - Jiří Špaček