Graficke pismenko První písemné prameny o Kobylí se datují do 13. století. Tehdejší ves Kobylí Pole již r. 1252 mělo farní kostel, což je zřejmé z písemnosti tehdejšího markraběte Přemysla Otakara II. Tehdy potvrdil žďárskému klášteru v Kobylí duchovní správu a právo brát zde desátek.

 
Graficke pismenko Zdejší kostel byl již tehdy zasvěcen sv. Jiří a byl v průběhu let několikrát poničen. Ze záznamů např. víme, že byl vypálen r. 1605 uherskými povstalci, r.1623 vpadl do Kobylí Bethlem Gábor a opět spálil také kostel, stejně tak se činili r.1637 Švédové. R. 1657 je kostel uveden již jako zřícenina. Obnova započala až za faráře P. Stanislava Vojtěcha Adaukta ve spolupráci s patronkou Marií Annou Jakardovskou ze Sudic r. 1670. O devět let později je postavena farní budova. Ta měla být opravována v r. 1793, ale pro špatný stav se opravy neuskutečnily. Byla postavena budova nová, dnešní se zahradou u kostela. Z původní fary se nakonec staly stáje.
 
Graficke pismenko Zdejší kostel sv. Jiří byl v minulosti místem, kde se shromažďovali obyvatelé před nebezpečím. Jeho umístění na nepřístupné části bylo zpevněno zdí, kdy v čele před samotným kostelem stála oddělená strážní věž zvonice tzv. kampanila, u nás celkem neobvyklá obranná fortifikace. V r. 1690 byla opatřena zvonem sv. Stanislav (154 kg) a r. 1714 zvonem sv. Řehoř (220 kg). Kostel je postaven v raně barokním stylu, kdy vnitřní prostory zůstaly zčásti gotické – např. presbytář (asi 15. stol.). Uvnitř je křížová cesta se starodávnými obrazy, oltář je vyřezávaný z 19.stol., kdy hlavním motivem je sv. Jiří bojující s drakem. Po stranách jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Vpravo je barokní oltář se sochami sv. Anny a sv. Josefa. Kazatelna je rokoková, v místě se nacházejí novější varhany.
 
Graficke pismenko Kostel dostal po roce 2000 novou dlažbu, oltář, obětní stůl a nový kůr, r. 2011 proběhly statické práce a vymalování prostor, následně byla opravena střecha. Kolem kostela je situován hřbitov. V blízkosti se nalézají i menší čtyřboká kaple, nový pomník obětem válek či kaplička pod hřbitovem se sochou Panny Marie v životní velikosti.

Text: historie
4.5. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroje k článku - farkob.webnode.cz, breclavsky.denik.cz 31.1.2011, info v místě