Graficke pismenko Na účel a stáří tajemného vztyčeného, asi metrového kamene v polích západně od obce Kamenný Most mají archeologové a geologové různé názory. Obecně je označován jako menhir, což je výraz bretonského původu používaný zpravidla pro záhadné vztyčené kameny z doby keltské. V případě kamene u Kamenného Mostu existuje několik okolností, které oprávněnost tohoto označení zpochybňují.

 
Graficke pismenko Je to především latinský kříž vyrytý na severní straně kamene a také otvor na jeho vrcholu, který naznačuje, že do něj bylo kdysi něco vsazeno, patrně rovněž kříž. A pak je tu událost z roku 1896. Tehdy totiž místní sedlák při pracích na poli narazil v těsné blízkosti kamene na dvě lidské kostry. Nález byl bohužel vesničany zničen dříve, než mohl být odborně prozkoumán. Kámen si tak uchovává dál své tajemství. Někteří ho považují za skutečně pravěký menhir, který byl druhotně použit k jinému účelu, což by vysvětlovalo rytinu kříže. Řada jiných odborníků je však názoru, že jde buď o středověký smírčí kámen nebo o provizorní náhrobek pro někoho, kdo z nějakých důvodů nemohl být pohřben na hřbitově.
 
Graficke pismenko Kámen si své tajemství asi podrží navždy. Všichni, kdo se k němu vydali, se však shodují na tom, že jde o zajímavé místo s hezkým výhledem.

Text: historie
7.5. 2015 - Jiří Špaček (s využitím různých internetových pramenů)