Graficke pismenko Stavba pevnůstky č. IV v zemním provedení začala na podzim roku 1850. Jejím úkolem mělo být vytvoření předmostí na levém břehu Moravy. Pevnůstka byla tvořena příkopem a mohutným zemním valem s palisádou. V zázemí pevnůstky stála prachárna a sruby pro 90 mužů. Koncem roku 1850 byla pevnůstka dokončena a osazena děly. V roce 1854 se uvažovalo o přestavbě pevnůstky na kasematový fort, k tomu však nedošlo. Podplukovník Mareš, který měl přestavbu přepracovat, zjistil, že je pevnůstka na nevhodném podloží. Na jaře 1855 byla zahájena stavba nové Bystrovanské pevnůstce č. IV. Původní zemní pevnůstka byla srovnána se zemí a její materiál byl použit na stavbu nového fortu. Nově vniklý fort byl dokončen roku 1856. V době míru měla pevnůstka asi 300 mužů. V době prusko-rakouské války byl fort osazen 21 děly a sloužilo na něm 492 vojáků. Z fortového věnce byla Bystrovanská pevnůstka v té době jednou z nejvyzbrojenějších. Celkové náklady na vybudování fortu dosáhly 394 500 zlatých. Až donedávna sloužil objekt armádě jako sklad. Od roku 2010 vlastní fort soukromý subjekt.

Text: historie
14.4. 2015 - Luděk Vláčil


OOO