Graficke pismenko Kostel v Olešné je připomínán jako farní již v polovině 14. stol. V 1. polovině 18. stol. byl přestavěn barokně a do současné podoby upraven v pozdním baroku po r. 1750 zásluhou Marie Anny z Mollartu a jejího pozdějšího manžela Johanna Stephana Meraviglia-Crivelli.

 
Graficke pismenko Je to jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií a kaplí po stranách. Před západním průčelím se nachází předsíň. Kolem kostela je zeď bývalého hřbitova, která je za presbytářem prolomena samostatně stojící, hranolovou patrovou věžovitou zvonicí. Zvonice má v přízemí bránu. Presbytář i loď jsou kryty rákosovým stropem se štukovými zrcadly. Vnější vzhled kostela byl upravován ještě ve 2. polovině 19. stol.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář pochází z r. 1857, je opatřen obrazem sv. Martina od Josefa Hellicha (1807-1880) a barokními soškami sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého. Ze dvou bočních oltářů je první zasvěcen Zvěstování Panny Marie, což dokládá obraz Viléma Trska (1862-1937) z r. 1900. Druhý oltář nese obraz sv. Josefa od Rudolfa Kripnera (1858-1924). Kazatelna se znakem Meravigliů pochází z poloviny 18. stol.
 
Graficke pismenko Poblíž zvonice stojí barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1704.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Martina byl do konce r. 2003 kostelem farním, od té doby je filiálním ve farnosti Rakovník. Sobotní bohoslužby se tu konají dvakrát do měsíce.

Text: historie
19.9. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978 a web farnosti Rakovník)


OOO