Graficke pismenko Městečko Štíty, původně Šilperk (do r. 1947), leží v západní části okresu Šumperk při říčce Březné. Městečko vzniklo jako zázemí zdejšího hrádku či původně větší tvrze. První písemná zmínka o zdejší osadě je tzv. Protivenovo privilegium z roku 1278, kdy se jednalo o pokyny pro šilperského fojta. Zda v té době již hrádek stál se neví, ale předpokládá se, že vznikl za Protivena ze Zábřeha, který byl tehdy významným členem markraběcí družiny. První známý správce hrádku byl loupeživý rytíř Ješek ze Šilperka. Po roce 1308 mu byl hrádek odňat a odevzdán Šternberkům. Tento rod městečko vlastnil až do roku 1480. Upomínkou na tento významný šlechtický rod je i zdejší městský erb.

 
Graficke pismenko Hrádek nebyl nijak velkou stavbou, ale byl prokazatelně z kamene. Údajně měl být pobořen až husitským vojskem v  listopadu 1424, částečně však znovu opraven. Již v roce 1590 je však prokazatelně pustý, jak je známo z kupních smluv Matyáše Žalkovského. Definitivní zkáza však přišla v době třicetileté války, kdy Švédové dezolátní hrad při kostele definitivně pobořili. Ruiny pak byly použity k obnově městečka a část zdiva se má ještě nacházet v opěrné zdi vedoucí z tzv. Pilníku na náměstí.
 
Graficke pismenko Hrádek Šilperk stál na dnešním kostelním návrší, zabíral prostory fary, zahrady, zdravotního střediska a několika zdejších domů. Dochován je možný pozůstatek hradního příkopu v průrvě od koupaliště směrem k farní zahradě.

Text: historie
8.4. 2015 - Ivo Rozehnal - weby: stity.cz a stitecko.cz


OOO