Graficke pismenko Ves Kostelec je poprvé připomínána v roce 1141. Jako majetek olomouckého biskupství patřila ke kostelu ve Spytihněvi. Po vzniku lenního systému byla ves lenním statkem olomouckého biskupství, který biskup Bruno ze Schaumburka postupuje Frankovi a Albertovi Štokfishům. Lze předpokládat, že už ve 14. století, kdy zde sídlil rod pánů ze Žeravic, zde stála tvrz, i když první zmínka o její existenci je až z roku 1551, kdy léno přejímají Václav a Jiří Štolbašští z Doloplaz. Po Štolbašských přechází statek na Zoubky ze Zdětína, kteří drželi léno až do vymření rodu v roce 1625, kdy ho jako odúmrť kardinál František z Ditrichštejna postupuje Antonínovi Görtzovi z Asteina. V roce 1719 Jan Alexandr Görtz z Asteinu nechává tvrz přestavět na jednoduchý jednopatrový barokní zámek. Görtzové vlastní léno do roku 1731, kdy ho Zikmund Mikuláš Görtz postupuje Amandu Petřvaldskému z Petřvaldu, po jeho smrti v roce 1762 postupuje v roce 1763 olomoucký biskup Maxmilián z Hamiltonu léno Janu Jiřímu z Mühlendorfu. Nový majitel léna Jan Jiří z Mühlendorfu v rozmezí let 1764–1766 nechal přistavět druhé poschodí zámku. Po dokončení přestavby zámku léno přechází na Vavřince z Hentschel. Jeho potomci vlastnili zámek až do roku 1855. Dalším držitelem byl Jan Mazzuchelli, kterého připomíná erb nad vchodem do zámku a došlo k alodizaci léna. Od roku 1873 zámek i panství získává Hubert Klein z Wiesenberka a sňatkem jeho dcery přechází na rod Pillersdorfů, který jej vlastní až do konfiskace v roce 1945. Ve 20. století zámek sloužil jako sklady státního obchodu a hospodářským potřebám místního JZD, které pro snadnější vjezd traktorů přeměnilo historický portál na klasická garážová vrata. Později zde byla umístěna přidružená výroba JZD Ježov, které v letech 1984–1985 nechalo zámek opravit. Po privatizaci se zámek stal soukromým majetkem a jsou zde umístěny provozovny různých firem.

Text: historie
22.4. 2015 - Petr Nožička, čerpáno z: František Musil, Neznámé zámky Moravy a Slezka, Šmíra-Print s.r.o. 2015, Kol.aut., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981