Graficke pismenko Ves Plástovice je prvně zmiňována r. 1360 a byla vždy čistě zemědělská. Spolu se severněji ležícím Zbudovem tvoří střed tzv. Zbudovských Blat, oblasti s nepříliš úrodnými, kyselými a podmáčenými loukami, ale s krásnou a turisty obdivovanou lidovou architekturou ve stylu "selského baroka". Zejména kolem návsi tu najdeme výstavné statky s bohatě zdobenými štíty, stejně malebnou kovárnu a kapli. Na východním okraji vsi se dnes nachází ranč Patriot s chovem koní a jízdárnou.

 
Graficke pismenko Plástovice nemají ani stovku obyvatel a jsou místní části obce Sedlec ležící v blízkém sousedství směrem na západ. Leží severně od hlavní silnice I/20 spojující České Budějovice s Plzní. Odbočka k nim se nachází mezi obcemi Pištín a Sedlec nedaleko rozlehlého rybníka Volešek (146 ha). Vsí neprocházejí žádné turisticky značené cesty, ale křižují se tu významné cyklotrasy. Jedna míří od Hluboké a Zlivi k západu do Netolic, druhá od Zbudova k jihu do oblasti rybníka Dehtář.
 
Graficke pismenko Zajímavostí je, že se ve vsi odehrává děj proslulého románu Karla Klostermanna "Mlhy na Blatech" a že se tu narodil nejlepší český cyklista 20. století Jan Veselý (1923-2003).

Text: turistické
28.3. 2015 - Jiří Špaček