Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

Graficke pismenko Nejstarší zmínka o kostele a faře v Hnojicích pochází již z roku 1302. Jeho přesná starší podoba není známa. Jistotou je, že jeho loď byla orientována nikoliv v současném směru (sever - jih), ale dle tradice byl presbytářem směřován k východu. Památkou na starší fázi výstavby kostela je dodnes stojící mohutná hranolová věž. Původní vstupní portál do kostela v přízemí věže (dnes boční vchod) s lomeným obloukem doplněným kamenným znakem pánů Berků z Dubé a Lipé je dnes možno vidět na boční straně kostelní věže. Tato starší věž snad mohla mít v případě nebezpečí i obranný charakter.

 
Graficke pismenko V roce 1805 vypukl v Hnojicích mohutný požár, který postihnul většinu domů vsi i kostelní loď, kekterá se zřítila a spolu s požárem zničila veškeré kostelní vybavení. Požáru odolalo pouze těleso starší věže. V roce 1806 byla úsilím faráře Jaicha zahájena stavba nové kostelní lodi, která však nebyla založena na místě starší lodi, ale napojila se na severní stranu věže. Ke stavbě bylo jistě využito i stavebního materiálu z ruin starší lodi.
 
Graficke pismenko V roce 1863 byla starší věž nadezděna o současné poslední zvonové patro a zavřšena vysokou jehlancovou helmicí. Ta však v roce 1888 od úderu blesku vyhořela, ale byla brzy opravena.
 
Graficke pismenko Interiéru trojlodního chrámu dominuje mohutný hlavní oltář z roku 1864 se sochou Nanebevzetí Panny Marie. V pozdější době jej doplnily sochy sv. Cyrila a Metoděje a sochy Nejsvětější Trojice a andělů. Autorem soch byl sochař Kutzner. Varhany umístěné na kůru jsou z roku 1909.
 
Graficke pismenko V roce 1967 byla vychřicí poškozena vysoká jehlancová střecha kostela. Nová střecha byla vystavěna jako nízká, stanová.
 
Graficke pismenko Kolem kostela se původně nacházel starý hřbitov obehnaný kamennou zdí. Po roce 1830 byl ale zrušen a jeho místo přeměněno v 80. letech 19. století v zelené prostranství.

Text: historie
26.3. 2015 - © Jan P. Štěpánek s využitím www.hnojice.cz