Graficke pismenko Dominantou hanácké vsi Hnojice severozápadně od Olomouce a západně od Šternberku je klasicistický kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 19. století s výraznou, v jádře gotickou věží z konce 15. století, která ční nad střechy okolní zástavby.

 
Graficke pismenko Trojlodní chrám s cenným vnitřním vybavení, z něhož vyniká především oltář se sochou Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a sv. Metoděje, se připojuje na severu ke starší věži.
 
Graficke pismenko Kolem kostela se nachází volně přístupné zelené prostranství a na východě sousedí s cennou pozdně barokní bývalou farou.

Text: turistické
26.3. 2015 - © Jan P. Štěpánek