Graficke pismenko Bylo to 27. května 1942 v 10 hodin 35 minut, když po tehdejší Kirchmayerově třídě (nyní Zenklově) sjížděl od Kobylis k ostré zatáčce na křižovatce s ulicí V Holešovičkách otevřený Mercedes bez doprovodné eskorty. Jako spolujezdec v něm seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který jel ze svého sídla na zámečku v Panenských Břežanech na Pražský hrad. Právě v této prudké zatáčce, pečlivě zvoleném místě, kde vůz musel zpomalit, čekali dva příslušníci paravýsadku Anthropoid vyslaného do Čech londýnskou exilovou československou vládou: Jan Kubiš a Josef Gabčík (přesněji Jozef, neboť Gabčík byl Slovák od Žiliny). V okamžiku průjezdu vozu shodou okolností projížděly zatáčkou také dvě tramvaje. V tu chvíli Gabčík zamířil svou zbraní zakrytou pláštěm na Heydricha, samopal však selhal. Heydrich se dosti nepochopitelně rozhodl domněle osamělého útočníka osobně zatknout a nařídil zastavit. Toho využil opodál stojící Kubiš, sáhl do aktovky a vrhl na vozidlo bombu. Výbuch zdemoloval pravou zadní stěnu vozu, roztrhl pneumatiku a vyvrátil dveře. Části karoserie, které prorazily sedadlo spolujezdce, vnikly spolu s čalouněním hluboko do Heydrichových zad. K místu atentátu se ihned začali sbíhat lidé a oba parašutisté byli nuceni co nejrychleji uniknout. Heydrich byl dopraven nákladním automobilem do blízké městské nemocnice na Bulovce, tam však 4. června 1942 podlehl svým zraněním. Atentátníci společně s dalšími pěti parašutisty byli dopadeni zradou jednoho z nich, příslušníka paraskupiny Out Distance Karla Čurdy, 18. června 1942 v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě pražském.

 
Graficke pismenko Podoba pomníku vzešla z otevřené soutěže vyhlášené Úřadem městské části Praha 8. Jejím vítězem se stal společný návrh sochařů Davida Moješčíka a Michala Šmerala a architektů Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Má podobu trojbokého hranolu ze surového plechu korodujícího charakteru a s ostrými hranami, který symbolizuje nebezpečnost tyranie, drsnost doby, zničenou státnost a ponížení národa. Na vrcholu ve výši 9 metrů stojí na hranách v téměř sebevražedném postoji s rozpřaženými pažemi tři bronzové postavy. Dvě představují československé vojáky a třetí pak zástupce vlasteneckého civilního obyvatelstva. Jsou provedeny realisticky, ale nemají rysy konkrétních lidí.
 
Graficke pismenko V sousedství pomníku je umístěn informační panel, na němž jsou uvedeny podrobnosti o provedeném atentátu. V zemi před pomníkem je pak zabudována dlouhá bronzová lišta s jediným řádkem textu, který zní: "Na tomto místě uskutečnili dne 27. května 1942 v 10.35 hodin hrdinní českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík jeden z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové války - atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Svůj úkol by nikdy nemohli splnit bez pomoci stovek českých vlastenců, kteří za svou statečnost zaplatili vlastními životy."

Text: historie
4.3. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informačních materiálů odboru kultury Úřadu městské části Praha 8)


OOO