Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni je prvně připomínán r. 1352, a to i s farou, což dokládá významnost vsi již ve 14. století. Gotická stavba sloužila střídavě jako katolická i utrakvistická svatyně až do počátku 18. století, kdy byla zásluhou svatovítského probošta Daniela Josefa Mayera z Mayernu (1656-1733) změněna na jednoduchou stavbu barokní. Probošt Mayer vykonával funkci v letech 1701-1731 a jeho znak je umístěn uprostřed vítězného oblouku. V roce 1773 přibyla k západnímu průčelí orientovaného kostela barokní věž krytá typickou cibulovou střechou s lucernou. Věž nahradila dřevěnou zvonici, která stávala v sousedství kostela a nesla až čtyři zvony.

 
Graficke pismenko Barokní stavba má presbytář zvenku zaoblený a uvnitř trojboký, rovněž loď má uvnitř zaoblené rohy. Presbytář je zaklenut plackou, jeho závěr konchou, loď je plochostropá.
 
Graficke pismenko Na hlavním oltáři je obraz sv. Bartoloměje, jednoho z Ježíšových učedníků, který zahynul při šíření křesťanství na břehu Kaspického jezera na území dnešního Ázerbájdžánu. V postranních brankách u oltáře jsou sochy sv. Petra a Pavla dovezené r. 1893 z Paříže. Po stranách vítězného oblouku se nacházejí dva shodné barokní oltáře, jeden s obrazem sv. Barbory, druhý s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Při boční stěně vlevo při pohledu k presbytáři je umístěn oltář s jeskyňkou, v níž stojí socha Lurdské Madony, rovněž získaná r. 1893 z Paříže.
 
Graficke pismenko Iniciátorem všech úprav z r. 1893 byl svatovítský probošt Dr. Eduard Tersch (1823-1898), který toho roku nechal celý kostel zvenku i zevnitř opravit a vyzdobit. Kromě dovezení zmíněných soch z Paříže opatřil nový obraz sv. Bartoloměje pro hlavní oltář a obraz sv. Jana Nepomuckého pro oltář postranní. Oba obrazy zhotovil malíř Emanuel Dítě. Již dříve, přesněji r. 1874, nechal probošt Tersch rozšířit hřbitov kolem kostela o vlastní pozemek. Ani pak však s příchodem 20. století nestačil a byl nahrazen hřbitovem současným na místě cholerového pohřebiště z r. 1832 na jihovýchodním okraji obce.
 
Graficke pismenko Hostouňský kostel byl až do konce r. 2008 kostelem farním, od té doby je kostelem filiálním ve farnosti unhošťské. Bohoslužby se tu konají sice pravidelně, ale pouze jednou za tři týdny o nedělích v letním období.

Text: historie
20.2. 2015 - Jiří Špaček (s využitím webových stránek OÚ Hostouň, římskokatolické farnosti v Unhošti a kapituly svatovítské a publikace Umělecké památky Čech A-J, vydané r. 1977 nakladatelstvím Academia)