Graficke pismenko Ves Morašice u Heřmanova Městce se poprvé připomíná roku 1226 v listině Přemysla Otakara I. litomyšlskému klášteru. Nejstarší dochovanou stavbou je kostel sv. Víta, postaven byl v raně gotickém slohu v prvních desetiletích 14. století. Již roku 1349 je uváděn jako kostel farní, o rok později je morašická fara převedena k nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Snad v této souvislosti byla ke kostelu přistavěna věž datovaná D. Líbalem rámcově do vlády Karla IV.

 
Graficke pismenko Během husitských válek fara zanikla, Morašice byly přifařeny k Rozhovicím a po Bílé hoře i s nimi k Heřmanovu Městci. Roku 1868 byla fara obnovena, dnes patří Morašice opět do heřmanoměstecké farnosti. V průběhu staletí byl několikrát kostel přestavován v různých stavebních slozích, zaznamenána je například barokní přestavba lodi v 18. století.
 
Graficke pismenko Dnešní podobu dala kostelu rozsáhlá historizující přestavba z roku 1878 pod vedením Františka Schmoranze. Loď byla prodloužena k západu, věž byla zvýšena a fasády kostela dostaly novorománskou podobu. V dalších letech pokračovaly úpravy znovu vybavením interiéru převážně novogotickým mobiliářem datovaným do roku 1893.

Text: historie
1.2. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982


OOO