Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279. V roce 1891 byly vyhotoveny zakládající listiny budoucího kláštera. V listinách byly uvedeny podmínky pro založení tohoto kláštera. Jednou z nich bylo, že klášter zůstane vždy český a také, že všechny modlitby v klášteře se budou konat v češtině. Stavba kláštera byla dokončena v roce 1901 a vysvěcení proběhlo 5. července. Téhož dne také do nového kláštera přijely první čtyři dominikánky, do konce roku se jejich počet zvýšil na 14. Výnosem c. k. místodržitelství v Brně bylo sestrám povoleno zřídit v Kokorském klášteře trojtřídní obecnou školu, pracovnu a školu hospodářskou, dětskou zahrádku, aby se dospělejší dívky mohly učit také domácím pracím. V letech 1928 až 1949 zde působil chlapecký sirotčinec. Od r. 1949 začínají do kláštera přicházet mentálně postižené ženy. V roce 1960 byl ústav zestátněn a převzal jej ONV Přerov. Přejmenován byl na Ústav sociální péče pro mládež a v roce 1962 byl přejmenován na Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. Až do roku 1981 pracovaly a žily v ústavu řádové sestry České kongregace sester dominikánek. Ty ale s ohledem na svůj vysoký věk postupně odešly do starobního důchodu a od této doby zde pracují pouze civilní zaměstnanci. Po roce 1990 prošel ústav několika reorganizacemi, až od roku 2012 je zde otevřena nová sociální služba, Domov pro seniory se zdravotním postižením.

Text: historie
19.1. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: Pavel Vítek-zdroj: Dušan Foltýn a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Libri 2005


OOO