Graficke pismenko Hodonínský hrad byl založen na nepravidelně oválném půdorysu, vymezeném na severní, západní a jižní straně rameny řeky Moravy. Jedinou volnou přístupovou stranu od východu přeťal oblouk vodního příkopu. Podél této strany pak procházela stará cesta do Uher. Vlastní jádro hradu tvořil nepravidelný lichoběžník (cca 62 x 47 m) pozdně středověké stavby s obvodovou zástavbou. Jeho místy přes 2 m silnou obvodovou hradbu však můžeme vročit do rané gotiky. Ačkoliv na plánech z 18. století vystupuje z východního křídla hranatý útvar, je hlavní masivní hranolová věž předpokládána v jihovýchodním nároží. Podle pravidelností zástavby a jejího členění se jižní a západní křídlo jeví jako renesanční a raně barokní, severní a východní snad měla gotického předchůdce. Starší křídla byla podsklepená. Na konci 18. století hodonínský hrad představoval čtyřkřídlou patrovou (s druhým polopatrem) budovu zakončenou renesanční obloučkovou atikou. Nad branou v severním křídle se tyčila vysoká věž s dřevěným ochozem, završená lucernou. Jelikož však byly zbytky hradu definitivně odstraněny v roce 1915, je míra poznání jeho stavebního vývoje velmi malá.

Text: popis
18.1. 2015 - Jan P. Štěpánek, dle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007