Kamýk

Kamejček, Malé hradiště, Kleine Radischken, Kamaickenberg, Kamaitschken

Graficke pismenko Kamýk, Kamejček, Malé hradiště je strmý, čedičový vrch, tyčící se do výšky 455 metrů nad mořem. Na vrcholu dodnes roste řada rozmanitých rostlin, např. rozrazil klasnatý, mochna písečná, ožanka kalamandra. Archeologové zde nalezli artefakty z mnoha kultur, včetně zlomků keramiky, přesleny, kamenné a bronzové nástroje, jenž se snad postupně sesuly z úzké plošiny pod vrcholem na severozápadní úbočí. Nejstarší nálezy pocházejí z neolitu, eneolitu a také z lužické kultury a doby laténské. Zajímavé jsou také nálezy zbytků drtidel-mlýnských kamenů z porfyru z Malých Žernosek nebo železné sekyrky z období1. až 3. století před Kristem. Mladší nálezy, např. zlomek polokulovité misky, jsou z raného středověku. Lokalita byla zkoumána již v meziválečném období (1925) Josefem Kernem, amatérským archeologem, který se domníval, že jde o signální místo. Další, současný archeolog Jiří Waldhauser, kopci přisoudil paleoastronomický význam protože v den rovnodennosti zapadá slunce přesně za Milešovkou, nejvyšší horou Českého středohoří, kde byly také nalezeny předměty z doby železné. Jak zjistí každý návštěvník, k obývání se nehodí, protože vrchol je tvořen beze zbytku skálou ze čtyř a pětibokých čedičových hranolů.

Text: historie
17.1. 2015 - Prudký Martin podle Pravěkých dějin Čech - J. Filip, Keltské Čechy - J. Waldhauser, Kult hor v neolitu ? - Zápotocká a Zápotocký

tianDe Praha

© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu