Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. O kostelu v Lomnici existuje první písemný doklad z roku 1351. Tento původní kostel byl dřevěný a stál v místech dnešní fary. Při vpádu Uhrů na Moravu roku 1474 byl kostel do základů vypálen. Při nájezdu byla vypálena i obec a vše co z kostela i obce zůstalo, bylo úplně zničeno a obec se vylidnila. Až po roce 1540 došlo ke znovuosidlování. Kolem roku 1556 byl postaven v původních místech provizorní dřevěný kostel. Noví dosídlenci byli téměř všichni nekatolíky, německými luterány a proto i kostel byl luteránský. Okolo roku 1590 dopadla na obec a okolí epidemie a velmi mnoho obyvatel zemřelo. Zemřelí byli ukládáni do dřevěného kostela a ten byl nakonec podpálen. Roku 1608 byl vystavěn nový, tentokrát již zděný kostel. Roku 1854 požár zlikvidoval šindelovou střechu kostela, zničen byl krov, strop, spadl kus věže, roztavily se zvony, zničeny byly věžní hodiny, téměř zlikvidován inventář. Trvalo dalších deset let, než byl kostel opraven a nabyl dnešní podoby. Při dalších opravách kolem r. 1893 byly interiéry upraveny novogoticky. Nové zvony byly pořízeny roku 1863, ale roku 1916 byly zrekvírovány. I když jeden zvon zbyl, zrekvírovali jej za druhé světové války.

Text: historie
10.1. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.rymarovsko.cz/historicke-pamatky/kostely-a-kaple/42-kostel-sv-jii-v-lomnici.html