Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Původně na místě nynější kaple stála kaplička dřevěná. Ta současná, zděná, byla vystavěna roku 1898. Kaple má obdélný půdorys s polygonálním závěrem. Krytá je sedlovou střechou, nad kněžištěm zvalbenou. V průčelí kaple je rizalitová hranolová věž s jehlancovou střechou. Na vrcholu umístěna makovice s křížkem. Podvěžím je veden vstup do kaple. Světlo do kaple je vedeno dvěma páry obdélným půlkruhem zakončených oken orámovaných profilovanými šambránami, vždy dvěma na každé straně. Fasáda je vertikálně členěna nárožními pilastry. Před kaplí stojí kamenný kříž, pocházející z roku 1855.

Text: popis
4.1. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.farnost-vbystrice.cz/historie_kostelu/svesedlice.html