tvrz Žiželice

Zuzelicz, Zewlicz, Schiesselitz

Graficke pismenko Tvrz v Žiželicích stála v hlubokém údolí v ohybu říčky Hutné, která napájela její vodní příkop. Prvním známým majitelem byl jakýsi Beneš ze Žiželic ale v pozdější době byly Žiželice rozděleny mezi několik majitelů. V II. polovině 14. století patřila ves žateckému měšťanu Otlínovi, který část příjmů připsal špitálu. Po smrti dalšího majitele Jana Calty z Kamenné Hory roku 1465 spadly Žiželice jako odúmrť na královskou komoru. Král Jiří z Poděbrad je podstoupil Janu Pytlíkovi ze Zvoleněvsi a Václavu ze Solopysk. K pozdějším majitelům patřil také Opl z Fictumu, kterému však byl majetem roku 1531 zkonfiskován pro pěnězokazectví. Zmíněný šlechtic se v té době již nalézal samozřejmě v zahraničí neboť byl za tento zločin jen jediný trest a to ztráta hrdla. Střídání majitelů pokračovalo, roku 1545 ves koupil hrabě Šlik z Passaunu, od roku 1615 ves s tvrzí a pustým mlýnem koupil Erasmus Štampach ze Štampachu. Paradoxně je tato zpráva první písemnou zmínkou o tvrzi. Tento šlechtic se zúčastnil stavovského povstání a jeho majetek roku 1622 zkonfiskován. O rok později Žiželice, Bílenec a Hořetice koupil František Clary de Riva. Současně je tvrz uváděna jako pustá.

Text: historie
23.12. 2014 - Prudký Martin podle Hrady, zámky, tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, sev. Čechy, Hrady, zámky, tvrze král. českého, 14.díl - A. Sedláček