kaple sv. Jana Nepomuckého

Kličín, Klitschin

Graficke pismenko Kličín je malá obec jihozápadně od Žatce, poprvé písemně doložená roku 1436, patřící mladoboleslavskému kostelu. Od roku 1534 část vsi patřila městu Žatec. V původně české vsi došlo v pobělohorské době k výměně obyvatelstva za katolíky z německých zemí, jejichž potomci pak byli nuceni odejít po II. světové válce. Dnes je proto Kličín typickou chalupářskou vesnicí a trvale obydleny jsou pouze dva domy.

 
Graficke pismenko Stavba kaple sv. Jana Nepomuckého byla zahájena na náklad místních obyvatel a blíže nejmenovaných dobrodinců. Stavbu prováděl zednický mistr J. Löffler z Klášterce a dokončena byla roku 1738. Později, po poškození požárem roku 1846, byla v následujících dvou letech doplněna na západní straně klasicistní hranolovou věží. Těleso vlastní kaple je protáhlý osmistěn. Fasáda je členěna pilastry a lizenami, v západních zkosených stěnách jsou niky, ve kterých byly původně osazeny sochy, Nad vstupem byla socha sv. Jana Nepomuckého, kterou v dílně Jana Adama Dietze objednala majitelka panství hraběnka Thunová – po přistavění věže byla socha přenesena do niky v patře jejího vstupního průčelí.
 
Graficke pismenko Interiér je oválný, zaklenutý plackou s lunetami, stěny jsou členěny pilastry, pravoúhlými výklenky a polokruhovými nikami. Kaple dlouhodobě chátrá, do nedávného zajištění a osazení nových dveří byla volně přístupná.

Text: historie
17.12. 2014 - Prudký Martin podle E. Poche - Umělecké památky Čech,