židovský hřbitov

Ceraditz, Tscheraditz

Židovské osídlení v Žatci a okolí je dokázáno ve 14. století, kdy zde existovala židovská ulička vedoucí dnes k bývalé vojenské posádkové věznici. Osídlení ale nebylo souvislé, protože i zde byli Židé postiženi pogromy roku 1543 a 1650. Právě od druhého data v Žatci až do poloviny 19. století nežijí.

 
Graficke pismenko Do Čeradic Židé přišli zřejmě z obce v Širokých Třebčicích někdy v první polovině 19. století, protože zdejší hřbitov byl založen roku 1837 a v samotné vsi stávala i synagoga, přestavěná dnes na rodinný domek. Hřbitov byl vzhledem ke krátké existenci zdejší obce k pohřbívání používán poměrně krátce, do roku 1869 zde byli pohřbíváni i Židé z Žatce. Po zrovnoprávnění Židů roku 1848 se zlepšovaly jejich životní podmínky a mnozí se stěhovali do nedalekého Žatce. Roku 1875 byla nevelká čeradická obec rozpuštěna a hřbitov přestal být užíván. Roku 1938 byl hřbitov zničen nacisty, po roce 1945 byly jeho zbytky rozebírány
 
Graficke pismenko Hřbitov býval čtvercový, obehnaný nízkou nabílenou zdí. Dnes je pohřebiště téměř zaniklé, zarostlé vegetací a mělo by obsahovat 17 náhrobků a nepatrné zbytky márnice pod současným mysliveckým posedem.

Text: historie
13.12. 2014 - Prudký Martin podle Židovské památky v Čechách a na Moravě - J. Fiedler, Židovský hřbitov v Čeradicích u Žatce - Wittenberger, Georg.