Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. První kostel v obci se připomíná již v roce 1350, stál však na jiném místě než kostel současný a zničen byl za husitských válek. V blíže neurčené době byla postavena nová svatyně již v dnešní lokalitě. Během svého trvání prošla několika přestavbami, většinou z důvodu nějaké kalamity. Stalo se tak v letech 1672 a 1691. V roce 1710 však dokumenty již hovoří o novém kostele v Janově. Ten byl následně v letech 1726 až 1727 a ještě roku 1805, kdy ho zasáhl velký požár, přestavován. Tehdy věž i původní barokní loď přišly o krovy a bylo zničeno téměř veškeré vnitřní zařízení. Přesto se podařilo kostel opravit. Po roce 1948 začal kostel velmi rychle chátrat. Dílo zkázy bylo dovršeno požárem v roce 1957. Oheň prý tenkrát přeskočil z hořícího kravína JZD na věž. Oprava trvala dlouhou řadu let, v podstatě až do sedmdesátých let 20. století. Při ní změnila vzhled kostelní věž, která měla původně cibulovou báň. Poslední rekonstrukcí prošel kostel v letech 2008 – 2010.

Text: historie
27.11. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.janov-sy.cz/kostel-vez-a-zvony-pg44.php