Graficke pismenko Kostel sv. Jiří byl původně gotický z pol. 14. století s dřevěnou hranolovitou věžičkou. Ve 2. pol. 18. století barokně přestavěn. Jedná se o přibližně orientovanou jednolodní obdélnou stavbu s polygonálním uzavřeným presbytářem. Na severní straně kostela se nachází sakristie. Nad západním průčelím štít a nad ním dřevěná hranolovitá věžička. Loď je plochostropá, presbytář a kaple jsou zakleknuty valenou klenbou s lunetami. Uvnitř kostela se nacházejí nástěnné fresky českých patronů sv. Jiří, sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Jsou provedené podle návrhů Mikoláše Alše z let 1899 - 1900 Alšovými žáky K. Raškem, K. Záhorským a Jožou. Zařízení kostela pochází z novější doby.

 
Graficke pismenko Po nedávné rekonstrukci dnes bez výraznějších slohových znaků.

Text: popis
19.10. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982