Graficke pismenko První písemný záznam o obci pochází z roku 1347. První zmínka o kostelu sv. Jiří pochází ze seznamu far nově zřízeného litomyšlského biskupství z roku 1350. Roku 1358 měl podací právo samotný litomyšlský biskup. Od roku 1677 byl kostel filiální k faře v Karli. Od roku 1786 byl veden jako lokální kaple a patřil do poličského vikariátu. V roce 1818 byl barokně přestavěn do nynější podoby. V roce 1861 pak povýšen na faru. V roce 1900 byl interiér vyzdoben freskami podle návrhů Mikoláše Alše.

Text: historie
19.10. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982