Graficke pismenko Klášterní kostel sv. Alfonse a P. Marie Fatimské přistavěn podle plánů stavitele Schmalzhofera z Vídně roku 1887. Jedná se o neogotickou stavbu s obdélnou lodí kostela s opěráky a lomenými okny. Na jižním průčelí vystavěna polygonální věž s jehlancovou střechou. Východně vedle kostela stojí kaple P. Marie Nazaretské. Původně se jednalo o márnici při domově řádových sester. Vybavení pochází z kaple kněžského semináře v Hradci Králové, které daroval biskup Karel Otčenášek. V parku nad klášterem a kostelem, pod Horou blahoslavenství byla v roce 2011 umístěna socha papeže Jana Pavla II. Klášter s kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské je dnes majetkem a centrem Českomoravská Fatimy.

Text: popis
7.10. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.cm-fatima.cz/