Graficke pismenko Fara je koncipována jako vilová stavba v romantickém historizujícím stylu. Jedná se o jednopatrový, osově souměrný objekt uzavřené dispozice, zastřešený valbovou střechou. Reprezentativní vzezření dodává stavbě střední rizalit s portikem se sloupy s kompozitními hlavicemi nesoucími balkon v prvním patře. Rizalit je završen balustrádovou atikou se štítem, ve kterém je umístěn znak řádu křížovníků s červenou hvězdou. Uprostřed hlavního průčelí je situován vstup do budovy. Z hlavní haly je veden vstup přímo na zahradu. Původně se do budovy fary vstupovalo hlavním vchodem z boční strany od kostela. Hala je pojednána reprezentativním způsobem.

Text: popis
29.9. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.slavnevily.cz/vily/karlovarsky/fara-katolickeho-kostela-povyseni-sv-krize