Graficke pismenko Mimoňský zámek byl podsklepenou budovu nepravidelného půdorysu. V roce 1604 bylo přistavěno jižní křídlo a u severního křídla byl vybudován průjezd. Za ním pak vystavěna nová obdélná budova. Při přestavbě v letech 1807 - 1825 vzniklo přistavěním nového křídla vnitřní nádvoří. Uvnitř zámku bylo vybudováno empírové schodiště. Před demolicí bylo dlouholetým přičiněním vojsk zničeno původní vybavení zámeckých budov, tedy i velká knihovna ve dvou patrech, zmíněné široké schodiště a mobiliář. Zámecká budova po hospodaření okupačních sovětských vojsk skončila ve velmi špatném stavu. Přesto na mnoha místech republiky byly i více poškozené a zdevastované zámecké budovy opraveny a restaurovány. Proto demolice mimoňského zámku patří k jedné z nejhorších barbarských akcí komunistické vlády na památkovém fondu.

Text: popis
27.9. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.mimon.cz/index.php?page=clanky/clanek&clanek=1961