Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262. Zámek byl postaven roku 1570 jako prostá renesanční obdélná budova. Přestavbami a rozšířením prošel zámek v letech 1604 až 1664. Přestavbu provedl stavitel Giulio Broggio. V období okolo roku 1829 prošel zámek opravou a další přestavbou a stala se z něj klasicistní novostavba. To již byl v majetku rodu Hartigů. Ti jej vlastnili až do roku 1945. V roce 1945 přešel do správy československé armády. V  roce 1950 zasáhl zámek požár. Po roce 1968 československou armádu vystřídala armáda sovětská a devastace zámku urychleně pokračovala. Po roce 1971 byl zámek převeden do správy městského národního výboru Mimoň. Roku 1975 rozhodnuto o opravě fasády. V roce 1977 nabídlo vedení města velký objekt zámku k využívání muzeu, které ovšem o něj údajně neprojevilo zájem. Ovšem podle jiných dokumentů se zámek neúspěšně pokoušelo získat vedení Vlastivědného muzea v České Lípě. Místo využití zámku pro muzejní účely byl podán návrh na zrušení památkové ochrany a vydáno rozhodnutí o demolici zámku. Dne 28. dubna 1985 bylo zbouráno severní křídlo. A dne 9. června 1985 zbouráno jižní křídlo a střední část zámku. Z budov zámku nezůstalo vůbec nic.

Text: historie
27.9. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.mimon.cz/index.php?page=clanky/clanek&clanek=1961