Budova fary byla postavena roku 1760. Hlavní vstup tvoří kamenné ostění, nad nímž je znak augustiniánů.
Hlavní obrázek místa
Farní budova
© František Kinař, 08/2014
Graficke pismenko Pozdně barokní farní budova ve středu hanácké obce Hnojice připomíná spíše menší venkovský zámeček než původně církevní stavbu.
Svým hlavním sedmiosým průčelím s mělce vystupujícím třiosým rizalitem respektujícím barokní osovou kompozici se bývalá fara obrací k západu, ke kostelu a současnému parčíku na místě zaniklého hřbitova. Průčelí dominuje kamenný barokní portál s kartuší s erbem šternberských augustiniánů. Zadní zahradní průčelí obrácené k východu je členěno stejně, pouze doplněno o balkon v patře. Fasádu člení profilovaná kordonová a korunní římsa, lizénové rámy a štukové rámy oken. Vysoká valbová střecha je prolomena mnoha mladšími arkýři, které osvětlují k bydlení upravené podkroví.
V současné době fara slouží jako penzion a není běžně veřejnosti přístupná.
© Jan P. Štěpánek, 30.3. 2015

  historie

  Farní budova v Hnojici
  Farní budova byla pravděpodobně postavena s prvním kostelem. K ní roku 1516 náležel "farní dvůr" s polnostmi, konírnou, stájemi a stodolou. Wolny (Kirchliche Topographie, II.68) udává, že hnojická fara měla za starých časů 1308 2/6 čtverečných sáhů zahrady a 49 jochů 625 čtverečných sáhů polí. Uničovská děkanská matrika r. 1683 udává, že k hnojické faře náleží zahrada a 100 měřic pole. Roku 1771 měla fara 4 měřice zahrady a 114 měřic

  zdroj: stránky obce Hnojice - http://www.hnojice.cz/template.php?odkaz=12&id=8294, 26.8. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Hnojice