Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

kostel sv. Germana z Paříže

Saint-Germain-en-Laye

Graficke pismenko Původně královské město bylo založeno Robertem II. roku 1020, králové sídlili ve zdejším zámku vystavěném na místě bývalého hradu mezi roky 1364 a 1367. Mimo jiné se zde narodil a dvacet let sídlil Ludvík XIV., narodil se tu i jeho bratr Filip I. Orléanský a během svého exilu zde pobýval anglický král Jakub II., který je pohřben ve zdejším kostele.

 
Graficke pismenko Francouzská revoluce město přejmenovala na Montagne-du-Bon-Air, později se však městu vrátil historický název. Roku 1867 zde Napoleon III. zřídil Musée des Antiquités Nationales, Muzeum národních starožitností. Roku 1919 zde byla uzavřena Saint-Germainská smlouva, která definitivně zpečetila osud Rakouska-Uherska. Za druhé světové války zde byl hlavní stan německé armády na západě.
 
Graficke pismenko Původní kostel byl zničen Angličany. Král Karel V. ho dal znovu postavit, kostel byl opět zničen a potřetí ho dal postavit král Ludvík XIV. Kuriozitou je, že vchod prvních dvou kostelů byl na opačné straně, než je dnes. Mše se sloužila s pohledem směrem na východ, k Jeruzalému. Vchod současného kostela je směrem k zámku čili králi.
 
Graficke pismenko Na kostele je umístěna pamětní tabule s nápisem, že je zde pohřben král Jacques II., poslední katolický král Anglie a král Jacques VII., král Skotska. Jde o tutéž osobu, o katolického krále dvou protestantských zemí. Jeho dvě dcery byly protestantské víry. Za ženu si vzal mladou italskou princeznu, která mu porodila katolického následovníka. Sídlo měl v Saint-Germain-en-Laye, zde i zemřel, chtěl zde být i pohřben, avšak král Ludvík XIV. nebyl názoru, že si to zaslouží a jeho ostatky dal uložit do anglické kaple v Paříži. Během Francouzské revoluce byla kaple zničena, Jakubovy pozůstatky zmizely. V 20. letech 19. století se v kostele Saint-Germain našly dvě krabice s „urozenými částmi krále Jakuba“ a byly přemístěny do kostela v Saint-Germain-en-Laye.

Text: historie
30.5. 2017 - čerpáno z https://cs.wikipedia.org a http://www.paristep.com