Kostel sv. Petra na Montmartru je katolický kostel v 18. obvodu Paříže, jeden z nejstarších kostelů ve městě. Byl vysvěcen v roce 1147 papežem Evženem III. a je jediným pozůstatkem bývalého královského opatství na Montmartru.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař 05/2016
Graficke pismenko Kostel Saint-Pierre de Montmartre neboli kostel sv. Petra na Montmartru je katolický kostel v 18. obvodu v Paříži, jeden z nejstarších kostelů ve městě. Byl vysvěcen v roce 1147 papežem Evženem III. a je jediným pozůstatkem bývalého královského opatství na Montmartru. Nachází se na samotném vrcholku kopce Montmartre v těsné blízkosti baziliky Sacré-Cœur. Spolu s kostelem Saint-Jean de Montmartre je jedním ze dvou farních kostelů na Montmartru. Kostel je od roku 1923 chráněn jako historická památka.
čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 30.5. 2017

  historie

  Jednoduchý kostel zde stál již v 7. století na místě původního římského chrámu boha Marta. Kostel byl zpustošen Normany v roce 885 a přestavěn v roce 944. Kolem roku 1096 byl přičleněn k převorství Saint-Martin-des-Champs. V roce 1133 byl merovejský kostel ve velmi špatném stavu prodán králi Ludvíkovi VI. Tím začala výstavba kostela pro ženský benediktinský klášter založený jeho manželkou, královnou Adélou Savojskou. Na Velikonoční pondělí 21.

  čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 30.5. 2017

  popis

  Zajímavosti v kostele: - hrobka Adély Savojské, francouzské královny a zakladatelky opatství; - obraz Snímání z kříže připisovaný španělskému malíři Josému de Riberovi (1591-1652); - sloupy v lodi pocházejí z antického chrámu boha Marta. Dva stojí v chóru a dva po stranách varhan; - pět korintských hlavic sloupů rovněž pochází ještě z kostela z merovejského období.
  čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 30.5. 2017
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Francie
  Olomoucký kraj