Graficke pismenko Uprostřed střížovické návsi stojí kaple sv. Prokopa, kterou postavil v letech 1878-1879 stavitel F. Jandausch podle projektu Wenzela Nademlenskyho z Hoštky v pseudorenesančním slohu. Objekt byl postaven na místě, kde stával po staletí kříž a které bylo k tomuto účelu již dávno předurčeno.

 
Graficke pismenko Základní kámen byl slavnostně položen 1. května 1878 . Samotnou kapli, uvnitř vkusně vybavenou, vysvětil kněz 2. června 1879. Půdorys kaple je obdélníkový s  odsazeným polygonálním závěrem. K jižnímu průčelí je přistavěna sakristie, na západní straně je rizalit s převýšenou čtyřbokou věžicí, při nárožích jsou vysoké pilastry.

Text: historie
28.5. 2017 - čerpáno ze zdroje http://www.stetsko.cz